סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 
  הקוד האתי של אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל (ע
   
 

 

הקוד האתי של אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל (ע"ר)

 

א.      כללי התנהגות והיחסים שבין חברי האגודה בינם לבין עצמם:

 

 • כל חבר ינהג ביושר, ביושרה ובכבוד כלפי כל חבר אגודה.
 • על חבר אגודה להתייחס בכבוד לכישורים, ליצירות, לדעות ולממצאים של סופרים ומשוררים אחרים. עליו להציגם בצורה נכונה והוגנת וכן, להשתמש בערוצים המתאימים לחיווי דעתו בנושאים אלה.
 • כל חבר ינהג באופן מכבד וראוי, לא ישמיץ את חבר אחר, לא ילבין פני חבר אחר ברבים ולא יוציא דיבתו רעה.
 • חבר אגודה בעת פועלו ועשייתו הספרותית, יפעל בצורה הגונה ויעמוד בהתחייבויותיו.  
 • חבר אגודה ינהג בסובלנות כלפי חבריו לאגודה.
 • חבר אגודה ישמור על אווירה תומכת כבסיס לשיתוף פעולה ויפעל עם חבריו לקידום אינטרסים ונושאים מקצועיים של האגודה של הספרות העברית.  
 • כל חבר ישמור כמיטב יכולתו על כבוד העיסוק והעשייה הספרותית על כל גווניה וימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד העיסוק ובעשיה הספרותית.
 • כל חבר יפעל כמיטב יכולתו לקידום מטרותיה של האגודה וימלא אחר הוראות תקנון האגודה והנהלים של ועדות המשנה השונות של האגודה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.  
 • חבר אגודה לא יצטט או יאזכר חלק מיצירה כלשהי שאינה פרי עטו, מבלי לציין את מקור הציטוט ומבלי לקבל הסכמה מפורשת מראש מבעל היצירה, והכל בכפוף להוראות חוק זכויות יוצרים, תשס"ח - 2007.
 • חבר אגודה ינהג באופן מכבד וייצוגי בעת השתתפותו באירועים המאורגנים על ידי האגודה ובאירועים אחרים שנדרשת בהם נציגות של האגודה.
 • חבר אגודה ינהג בכבוד כלפי יצירות של חבריו ולא יפעל באופן כלשהו המהווה הפרה של זכויות קניין רוחני של יוצר או גורם אחר (לרבות אך לא רק, הפרה של זכויות יוצרים).  

 

ב.      בירור תלונות  

 • חבר אגודה רשאי להגיש תלונה כנגד חבר אגודה אחר, ככל שהוא סבור שאותו חבר אגודה פעל בניגוד לקוד האתי, תקנון האגודה, מטרותיה הרשומות של האגודה או כל דין אחר.
 • תלונה תוגש לוועדת האתיקה, כאשר מענה יהיה מענה הרשום של האגודה.
 • במקרה של בירור אודות התנהלות חבר אגודה או העברת תלונה של חבר אגודה המופנית כנגד חבר אחר, יעמיד החבר לרשות וועדת האתיקה את כל האסמכתאות בעניין והחומר הרלוונטי המצויים תחת ידו וכן כל חומר אחר שיתבקש להעמיד לרשות לוועדת האתיקה של האגודה, מקרים שיש בהם פגיעה בסודיות או בפרטיות של מוסד או אדם כלשהוא. 
 • וועדת האתיקה תבחן כל תלונה או בירור נדרש, בהתאם להוראות תקנון האגודה.
 • לחבר הנילון תינתן אפשרות להגיב לתלונה ולהביא בפני הוועדה את עמדתו ומסמכים וחומרים עליהם הוא מסתמך.
 • החלטת וועדת האתיקה תהיה מנומקת.

 

חבר המבקש להתקבל לאגודה יצהיר בטופס הגשת הבקשה כי אם יתקבל לחברות יהיה               מחויב לכללי הקוד האתי

 

*הקוד האתי מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לנשים וגברים גם יחד.

  

אפריל 2019

   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30        
             
 
     

חדשות ועדכונים

אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל מודיעה על הגשת יצירות לפרס ברנר 2018
רשימת 70 תלמידי בתי ספר יסודיים זוכי תחרות הכתיבה הארצית לשנת תשע"ח – 2018
הודעה למנהלי בתי ספר יסודיים, למורים ולהורים
בשעה טובה ומוצלחת, קבלת היצירות לתחרות הכתיבה השנתית הארצית תשע"ח המתקיימת, זו השנה ה-14, במסגרת "אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל"- תחרות שהחלה בתחילת שנת לימודים זו הסתיימה בסוף חודש דצמבר 2017. ההודעות ל-70 תלמידי בתי ספר יסודיים שזכו בתחרות, בצירוף הזמנה לטקס חגיגי בו יוענקו לזוכים "תעודות מצוינות בכתיבה", ישלחו במהלך חודש אפריל 2018. תודות לעשרת הסופרים והמשוררים שסייעו ומסייעים לי במלאכת השיפוט. בברכה, ריקה ברקוביץ, מנהלת התחרות.
פרס לספרות צבאית ע'ש האלוף יצחק שדה לשנת 2018
מטרת הפרס: לעודד את יצירתם של הסופרים והחוקרים העבריים החיים במדינת ישראל
הסכום: 250 ₪ לשנה, חברים מעל גיל 70 (ועד 120) זכאים להנחה בשיעור 50%.
בהמשך לבחירות האגודה אשר התקיימו ביום 14.11.17, כ"ה בחשון תשע"ח, מתכבדת הוועדה להציג ולפרסם את התוצאות המדויקות של הבחירות.
אגודת הסופרים העברים מעניקה תמיכות לסופרים ומשוררים במצוקה כלכלית ניתן להוריד טופס בקשה באתר
לקראת אירועי שנת ה – 70 למדינת ישראל, הגענו להסכם עם מנהל סל התרבות הארצי במשרד החינוך על שילוב סופרים ומשוררים חברי אגודת הסופרים במפגשים עם תלמידי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בבתי הספר התיכוניים בארץ.
חברי האגודה מוזמנים להגיש מועמדות לפרס
מרתון פתוח של שירי אהבה בניהולו והנחייתו של צביקה ניר יו"ר אגודת הסופרים. ניתן שלוח שירים
מועצת מערכת "מאזניים" מזמינה סופרים ומשוררים שספרם יצא לאור החל מחודש ינואר 2017 לשלוח אלינו את הפרטים הביבליוגרפים שלהם ואנו נפרסם בגיליונות מאזניים שיצאו לאור בשנה הבאה, היא 2017 הבאה עלינו לטובה.
משרד התרבות והספורט באמצעות מינהל התרבות, מיישם מדיניות לקידום והפצת תרבות ליישובים בפריפריה
ספריית ה"נטפליקס" BOOKS-BY-MAIL ומערכת חנויות הספרים בעברית הגדולה ביותר בכל רחבי ארצות הברית וקנדה למעונינים לפרסם את ספריהם
בבית הסופר ניתן לשכור-
1.שני חדרים עם דלת מחברת. 2.חדר אחד לחדר עבודה ליוצר ספרות או משרד.
דמי חבר באגודה
דמי חבר באגודה 250 ש"ח דמי הרשמה לבקשת הצטרפות לאגודה 100 ש"ח סכום זה אינו מתקזז מדמי החבר.

כניסת חברים

שם משתמש

סיסמה

 

 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים