סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

בחירות למוסדות האגודה – תזכורת - אגרת מס 3    >>

תאריך : 07/11/2017
מאת : יו''ר ועדת הבחירות

 

חברות וחברים יקרים,

הנדון: בחירות למוסדות האגודה – תזכורת - אגרת מס' 3

בהמשך להודעות שפורסמו בעניין שבנדון, הריני מתכבד להעביר הודעת תזכורת בנוגע לכינוסה של הוועידה ולעריכת הבחירות למוסדות האגודה.

הבחירות למוסדות האגודה תתקיימנה ביום שלישי, כ"ה בכסלו תשע"ח, ה- 14.11.17 בבית הסופר, ברחוב קפלן 6 תל אביב.

שעות פתיחת הקלפיות תהיינה, כדלקמן: החל משעה 16:00 ועד השעה 22:00.

במסגרת הבחירות הקרובות, חברי האגודה יבחרו לראשונה ביו"ר האגודה ובמוסדות האגודה בנפרד ובאופן הבא:

-יו"ר האגודה – בעלי זכות הצבעה יבחרו מועמד אחד בלבד.

-ועד האגודה – בעלי זכות הצבעה יבחרו במס' מועמדים שלא יפחת מ- 9 מועמדים ולא יהא יותר מ- 12 מועמדים. כל הצבעה שתהא בה סטייה מהאמור – תיפסל.

-ועדת הביקורת – בעלי זכות הצבעה יבחרו במס' מועמדים שלא יהא יותר מ- 3 מועמדים.

-ועדת האתיקה - בעלי זכות הצבעה יבחרו במס' מועמדים שלא יהא יותר מ- 3 מועמדים.

הרשימה המלאה והמעודכנת של המועמדים לבחירות ושל פנקס הבוחרים - פורסמו באתר האינטרנט של האגודה.

נבקש לעדכנכם, כי ועדת הבחירות דנה במהלך השבוע האחרון במס' תלונות ובקשות פסילה הנוגעות לבחירות. החלטות ועדת הבחירות בעניינים אלו, פורסמו גם הן באתר האינטרנט של האגודה.

הנחיות ונהלים מפורטים ונרחבים בעניין הבחירות, יפורסמו על ידי ועדת הבחירות באתר האינטרנט של האגודה.

מישל חדד, עו"ד

יו"ר ועדת הבחירות


הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים