סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

קול קורא לאספקת פעולות תרבות לפריפריה    >>

תאריך : 11/08/2016
מאת : צוות אתר אגודת הסופרים

 
משרד התרבות והספורט (להלן- המשרד) באמצעות מינהל התרבות, מיישם מדיניות לקידום והפצת תרבות ליישובים בפריפריה (יישובי פריפריה: ישובים המצויים באשכול למ"ס סוציואקונומי 1-6 אזורי עדיפות לאומית 1-7 ומרחק מינימלי מת"א של 15 ק"מ) עבור כל המגזרים (לרבות המגזר הערבי, הדרוזי והחרדי) באמצעות בניית תכניות ופרויקטים בתחום התרבות והאמנות, קידומם, ביצועם, סבסודם וכו'. כל זאת במטרה לעודד הפצת תרבות איכותית ביישובים שבפריפריה החברתית והגאוגרפית ברחבי הארץ, על ידי סבסוד סדרות למנויים.

חברת פמי פרימיום בע"מ (להלן: "החברה"), הינה חברה פרטית אשר זכתה במכרז 4/2016 של משרד התרבות והספורט לניהול והפעלה של פרויקט לקידום והפצה של תרבות בפריפריה לצורך כך, על החברה לגבש רשימה של אירועים ומופעים שייכללו במסגרת סבסוד הסדרות.

רשימת המופעים תיקבע על-פי איכותם האמנותית והתאמתם ליישובים השונים בפריפריה. בחירת המופעים תיעשה על-ידי ועדות רפרטואר הכוללות אנשי מקצוע ואנשי ציבור, ותשקף את כל גווני האוכלוסייה והמגזרים השונים, תוך שמירה על רמה אמנותית נאותה.


יובהר כי לפחות 75% מהתקציב המוקצה לסבסוד יוקצה למופעים של גופים הנתמכים על-ידי מינהל תרבות במשרד, ויתרתו למופעים של אמנים בודדים וגופים שאינם נתמכים, בתחומים המפורטים בנספח א'.
 
 

הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים