סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

תקנון פרס ברנר    >>

תאריך : 08/11/2017
מאת : הנהלת האגודה

 
תקנון 

1. הפרס הוא לזכרו של יוסף חיים ברנר ובמטרה לשמר את הגוון הציבורי-חברתי ברוחו של ברנר. 

2. הפרס יוענק על ידי אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל מדי שנה. 

3. הפרס נועד לספרות יפה. אחת לשנה יוענק פרס לספר פרוזה שהופיע מאז הוענק פרס ברנר שקדם לו. אחת לשלוש שנים יוענק פרס גם לספר שירה.

4. סכום הפרס לספר פרוזה הוא 50,000 ₪ והוא אינו ניתן לחלוקה. 
סכום הפרס לשירה הוא 50,000 ₪, ובהתאם להחלטת השופטים ניתן לחלוקה לזוכה אחד, שני זוכים או שלושה זוכים. 

5. בפרס ברנר לפרוזה יכול לזכות ספר שהופיע כשנה לפני ההודעה בדבר הפרס, בפרס ברנר לשירה יכול לזכות ספר שהופיע כשלוש שנים לפני ההודעה בדבר הפרס. התאריך הקובע יפורסם בהודעה על הפרס. 

6. אם יגיעו לשיפוט שני ספרים בעלי ערך אמנותי שווה, שאחד מהם הוא בעיקרו אמנותי, ובשני גוון חברתי ציבורי ברוחו של ברנר – היתרון לשני. במקרה ולאחד מהם ערך אמנותי גדול יותר – היתרון לצד האמנותי.

7. אין חבר השופטים דן ביצירתו של סופר אשר לו הוענק "פרס ברנר" אלא רק כעבור 10 שנים.

8. חבר השופטים לפרס ברנר יתמנה על ידי הנהלת אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל ומרכז פרס ברנר. 

9. חבר השופטים יהיה בן שלושה שופטים. כאשר אחד מבין השלושה (ו\או מרכז פרס ברנר)  יהיה נציג מטעם רחל ומשה ינאי, התומכים בפרס.

10. התפטר או נפטר אחד השופטים, או נבצר ממנו לקיים את השיפוט, הנהלת אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל, יחד עם נציג מטעם תומכי הפרס, רשאים לבחור חבר אחר במקומו.

11. השופטים בוחרים מקרבם יו"ר.

12. הכרעת השופטים לזוכה בפרס תהיה ברוב דעות.

13. כל שינוי בתקנון טעון הסכמתם של נציג תומכי הפרס והוועד הארצי של אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל.

14. טקס הענקת הפרס יתקיים ככל האפשר במועד קבוע בשנה. 

15. על הפרס יוכרז מיד שנה על ידי אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל במכתב לכל הוצאות הספרים המוכרות, בפנייה לכל חברי אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל ובכל דרך אחרת שתועיל לחשיפה מרבית. 

16. לצורך קבלת הפרס יוגשו 4 עותקים מן הספר לאגודת הסופרים העברים. נייר מלווה לספרים המוגשים יציין את שם הסופר, כתובתו, מספר טלפון וכתובת מייל (במידה ויש), וכן חתימת הסופר. 

17. השופטים רשאים להציע גם ספר על פי בחירתם, למרות שהספר לא נשלח לתחרות, ובלבד שיהיה זה ספר שעומד בתקנות פרס ברנר. 
 
18. הזוכה בפרס יוכרז מידי שנה על ידי אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל. הפרס יוענק לזוכה בו במעמד פומבי.

19. בפרסומי הפרס יוזכר שהפרס נוסד  במקור על ידי קרן יעקב והדסה האפט שהוקמה על ידם לזכרו של יוסף חיים ברנר.


הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים