סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

בחירות למוסדות האגודה ביום 24.11.15- איגרת 3    >>

תאריך : 10/11/2015
מאת : בלפור חקק, יו''ר ועדת הבחירות

 

חברים וחברות, שלום

הנדון: בחירות למוסדות האגודה ביום 24.11.15- איגרת 3

ועד האגודה קבע כי הבחירות למוסדות האגודה יתקיימו ביום 24.11.15.

להלן המשך ההנחיות ועדת הבחירות בדבר מועדים להגשת מועמדויות, התנגדויות למועמדויות והחלטות בדבר אישור/ דחיית מועמדויות:

1. החברים התבקשו על ידי ועדת בחירות להגיש מועמדותם לועד האגודה, לועדת הבקורת או לועדת האתיקה עד ליום 24.9.15 , כשהם חתומים ע"י המועמדים.

2. אנו מצרפים לכל החברות והחברים את שמות המועמדים לוועד המנהל וכן מועמדים לוועדת ביקורת ולוועדת אתיקה. רשימות המועמדים יפורסמו גם באתר האגודה.

3. החל מהיום ניתן להגיש התנגדויות למועמד או למועמדים. יש להגיש הכול בכתב, חתום ע"י המתנגד, עד ליום 20.10.15. ניתן לשלוח ההתנגדות בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או להגישם במשרדי האגודה.

הוועדה הפעם לא תדון בהתנגדויות אנונימיות או לא חתומות.

4. ועדת הבחירות תעביר ההתנגדויות למועמדים אשר כנגד מועמדותם הוגשה התנגדות ותצרף להודעה את ההתנגדות.

5. ועדת הבחירות תבדוק את כְּשֵרות המועמדים בהתאם לתקנון, תדון בהתנגדויות ותכריע בהן עד ליום 2.11.15. לדיון בהתנגדויות יוזמנו המתנגדים והמועמדים אשר נגדם הוגשה התנגדות, כדי לשמוע את עמדתם.

6. החלטות ועדת הבחירות יפורסמו באתר האגודה מייד לאחר ההכרעה בהתנגדויות.

אני חוזר על אמרתו של ר' אלימלך מליז'נסק:

"אדרבא תֵן בלִבּנו שנראֶה מעלת חברינו ולא חסרונם" .

בכבוד רב,

בלפור חקק,

יו"ר ועדת הבחירות

העתק: עו"ד עמי עדיני, יועץ משפטי


הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים