סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

הודעה מאת בלפור חקק, יו'ר ועדת הבחירות    >>

תאריך : 25/08/2015
מאת : בלפור חקק, יו''ר ועדת הבחירות

 

חברים וחברות, שלום

הנדון: בחירות למוסדות האגודה ביום 24.11.15.

ועד האגודה קבע כי הבחירות למוסדות האגודה יתקיימו ביום 24.11.15.

להלן הנחיות ועדת הבחירות בדבר מועדים להגשת מועמדויות, התנגדויות למועמדויות והחלטות בדבר אישור/ דחיית מועמדויות:

1. חברים המבקשים להגיש מועמדותם לועד האגודה, לועדת הבקורת או לועדת האתיקה יגישו את המועמדות עד ליום 24.9.15 , כשהם חתומים ע"י המועמדים.

על טפסי המועמדות להגיע למשרדי האגודה עד למועד הנ"ל. ניתן לשלוח הטפסים בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או להגישם במשרדי האגודה.

2. ועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים שהגישו מועמדות, כמפורט בסעיף 1 לעיל עד ליום 6.10.15. הפרסום יהיה באתר האגודה.

אין להגיש מועמדות ליותר ממוסד אחד.

3. התנגדויות למועמד או למועמדים תוגש בכתב, חתום ע"י המתנגד, עד ליום 20.10.15. ניתן לשלוח ההתנגדות בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או להגישם במשרדי האגודה.

לא יתקבלו התנגדויות אנונימיות או לא חתומות.

4. ועדת הבחירות תעביר ההתנגדויות למועמדים אשר כנגד מועמדותם הוגשה התנגדות ותצרף להודעה את ההתנגדות.

5. ועדת הבחירות תבדוק את כשירות המועמדים בהתאם לתקנון, ותדון בהתנגדויות ותכריע בהן עד ליום 2.11.15. לדיון בהתנגדויות יוזמנו המתנגדים והמועמדים אשר נגדם הוגשה התנגדות, כדי לשמוע את עמדתם.

6. החלטות ועדת הבחירות יפורסמו באתר האגודה מייד לאחר ההכרעה בהתנגדויות.

הערה אישית: עם סיום הוועידה (21.7.15) והפסקת עבודתה של ו' הבחירות, הוועד פעל בעצת היועמ"ש לבחור ו' בחירות חדשה שהיו"ר שלה הוא חבר ועד שאינו מתמודד, ממש ככתוב בתקנון. קיבלתי עליי את דין החברים להיות יו"ר הוועדה כשמטרתי אחת: להוביל לבחירות. אני מבקש מן החברים לפעול ברוח חברית, על פי הכלל: "אדרבא בן בלִבּנו שנראֶה מעלת חברינו ולא חסרונם" (ר' אלימלך מליז'נסק).

בכבוד רב,

בלפור חקק,

יו"ר ועדת הבחירותהוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים