סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

קול קורא לסופרים ומשוררים    >>

תאריך : 25/10/2014
מאת : הנהלת האגודה

 

30/10/2014 16:00 -- תאריך אחרון להגשת מועמדות

קול קורא לסופרים ומשוררים-הגשת מועמדות למפעל "סופר-אורח" בשנה"ל תשע"ה.

 

 

 

 

משרד החינוך

:המפרסם

 

כללית

:סוג מודעה

 

חינוך ותרבות

:ענפים

 

30/10/2014 16:00

:להגשה עד

 

משרד החינוך מפרסם קול קורא לסופרים ומשוררים - להגשת מועמדות למפעל "סופר-אורח" בשנה"ל. מפעל "סופר-אורח" הינו מפעל משותף למזכירות הפדגוגית - הפיקוח על הוראת ספרות, מנהל החינוך הדתי והמחלקה לספרות במשרד התרבות והספורט. מפעל זה נועד לקרב את התלמידים ליצירה הספרותית וליוצריה ולטפח את אהבת הקריאה באמצעות הפגשת תלמידים עם סופרים ומשוררים. במסגרת המפעל ייפגשו סופרים ומשוררים עם תלמידים מכיתות ד'-י"ב בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים ברחבי הארץ. במפגשים אלו ישוחחו היוצרים עם התלמידים על יצירותיהם ועל עולמם כיוצרים וכן על יצירות ספרות הקרובות ללבם במטרה לקרבם אל עולם הספרות. סופרים ומשוררים שביכולתם לקיים שיח הולם עם תלמידים מוזמנים להגיש מועמדות. סופרים שהשתתפו בשנה"ל תשע"ד במפעל "סופר אורח" יוכלו להמשיך להשתתף במפעל, בהתאם לתקנון ובאישור מחודש של הפיקוח על הוראת ספרות, ללא הגשת מועמדות נוספת. אם אינם מעוניינים בכך, עליהם להודיע בכתב מראש. טפסים להגשת מועמדות ותקנון המפעל נמצאים באתר האינטרנט של הפיקוח על הוראת ספרות בכתובת :http://cms.education.gov.il/EducationCMS/ Units/Mazkirut_Pedagogit/ Sifrut/Sofer201011/ לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' אורנה בראזני, מדריכה ארצית להוראת ספרות, בטלפון: 02-5603601 בימי ראשון בין השעות 15.00-09.00 או במייל:shlomoher@education. gov.il.

:פרטים

 הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים