סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

קריאת הדורות ספרה של פרופ' נורית גוברין     >>

תאריך : 09/05/2008
מאת : דר ' לימור שרייבמן שריר

 
קריאת הדורות על ארבעת כרכיו הינו לדעתי ספר חובה. הספר מרתק וקריאתו מהנה ומרחיבת אופקים. הוא משלב מחקר מעמיק העוסק בסופרי ארץ ישראל לדורותיהם לצד סיפורים מעניינים ומכתבים השופכים אור על חייהם של הסופרים עצמם, על הווי ארץ ישראל של פעם מתובלים בהומור ואינם נעדרים נימה של ביקורת מעודנת על פרשות שונות הקשורות להתנהלותם של גיבורי תרבות בארץ ישראל שמובאת מפי פרופ' גוברין עצמה ובהסתמך על המקורות ההיסטוריים אותם חקרה.
כרכים ג ד של קריאת הדורות שראו אור כעת בהוצאת כרמל הם המשך של שני קודמיהם, שהופיעו בשנת תשס"ב/2002 בשיתוף עם אוניברסיטת תל-אביב. כונסו בהם עשרות מחקרים, מסות ורשימות, מפרי עטה של פרופ'
נורית גוברין, שפורסמו בשנים האחרונות בכתבי-עת שונים, יחד עם פרקים הרואים כאן אור לראשונה. הכותרת מבטאת את הרצון לקריאה בספרות הדורות הקודמים, יחד עם היענות להזמנתם כביכול, של סופרי העבר לקיים עמם דו-שיח מתמיד. כותרת המשנה, ספרות עברית במעגליה, מבטאת את  השקפתה של המחברת בדבר הצורך לקרוא את הספרות בהקשריה הרחבים, להבינה על רקע זמנה ומקומה ולצפות בה מתוך פרספקטיבה היסטורית ואקטואלית כאחת. לכל פרקי הספר משותפת ההנחה, שהספרות העברית היא יסוד קיים, יציב ומאחד בתרבות העברית ובחברה הישראלית, ושהיא נתונה בתהליך קבוע של שינוי מתוך המשכיות, ובמתח מתמיד בין מסורת לחידוש.
הספרים פורשים מפה רחבה של חיי הספרות העברית במרכזים הגיאוגרפיים בגולה, בארץ-ישראל ובישראל, בדורות האחרונים ועד ימינו. נדונים בהם, נושאים הקשורים ביוצרי המופת. ביניהם: ברדיצ'בסקי, ביאליק, טשרניחובסקי, שופמן, עגנון, דבורה בארון, ס. יזהר.  מובאים  גם פכים קטנים מחייהם ומיצירתם, שנשלחו כ"מכתבים למערכת", כהשלמה לספריה ולמחקריה עליהם. הנושאים נידונים בהקשרם הרחב: הביוגראפי, ההיסטורי, החברתי. ביניהם: בין ספרות למקרא; ספרות ה"חדר"; פולמוסים, ספרות הנשים העברית; בין ספרות למקום; פרקים בספרות ארץ-ישראל, ופרקים המוקדשים לביקורת שירה, פרוזה, כתבי-עת ומחקר.
מעניינים במיוחד הם הפרקים העוסקים בנשים הראשונות בעיתונות העברית וכן גם בנשים במערכות ישראל, בראי הספרות העברית. נורית גוברין מציינת בספריה כי העיתונות העברית מראשיתה (המגיד, 1856) הייתה עיתונות של גברים בלבד. היא מנתחת את הסיבות לכך, מתארת את החוקיות הביוגרפית הקבועה המתקבלת מבדיקת עצם התופעה של הנשים הראשונות הכותבות עברית וכן את  השתלבותן של הנשים שלכולן "הייתה מודעות נשית גבוהה" בעיתונות. "מודעות זו באה לידי ביטוי בנקודת המבט הנשית בכתיבתן, במאבקן על ההכרה ביכולתן האינטלקטואלית, ובמחאתן נגד קיפוח האישה במסורת ובחברה היהודית".  היא מתארת את המשתתפת הראשונה בכתב עת עברי – המשוררת רחל מורפורגו לבית לוצטו, מספרת על מאמרה הפרוגרמטי הראשון של נחמה פוחצ'בסקי ועל סיפורה הראשון של חוה שפירא, על מכתבי הנשים בעיתונות העברית, על חמדה בן יהודה שלפי פרופ' גוברין  הייתה העיתונאית הארץ־ ישראלית הראשונה ועל נשים העיתונות מפלגות הפועלים, נשים בעיתונות הילדים ובעריכה תוך התייחסות מיוחדת לדבורה בארון ולרחל ינאית ( בן צבי).
 
נורית גוברין היא פרופסור (אמריטוס) בחוג לספרות  באוניברסיטת תל-אביב ומן החוקרים המרכזיים של הספרות העברית בדורות האחרונים. פרסמה שבעה-עשר ספרי מחקר וערכה שלושה-עשר.  בין הפרסים הספרותיים שהוענקו לה: פרס ביאליק (תשנ"ח) ופרס ישראל אפרת (תשס"ב). ביבליוגרפיה של כתביה פורסמה, ב'ממרכזים למרכז – ספר נורית גוברין' (תשס"ה) בעריכת אבנר הולצמן.
 


הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים