סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

תעריפון מורחב ומומלץ לחברי האגודה 2010    >>

תאריך : 16/01/2010
מאת : הנהלת האגודה

 
אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל- הועדה המקצועית
 
תעריפון מורחב ומומלץ לחברי האגודה 2010
  
הופעות פומביות או באמצעי התקשורת האלקטרונית מקור, תרגום, מאמר, ראיון עריכה, איסוף וכו' ניקוד, והכשרת כתב יד, הגהות, הבאה לדפוס
 
תוקף התעריפים בכל הסעיפים הוא מיום 1.1.2010
 
התעריפים הינם בש"ח אינם כוללים מס ערך מוסף
 
 
דברי הסבר כללים:
השוני בין סופר לסופר, בין מתרגם למתרגם, בין עורך לעורך ובין  מגיה למגיה אינו מאפשר תעריף אחיד תמורת עבודתם או הופעתם. בכל זאת, התעריפים שלהלן קובעים את "סף ההגינות" שפחות ממנו לא ישולם.
 
לתעריפים אלו  יתווספו תוספות ייחודיות שונות בכל תחום. בנושא הוצאה לאור ומרכיביה יילקח בחשבון טיב המקור, התרגום או העריכה, דיוקו, בהירות לשונית, התגברות על קשיים מיוחדים של      הטקסט המקורי, מיומנות, יצירה קלאסית או מדעית, כתב -יד, שאינו זקוק לעריכה ו/או התקנה לדפוס, מהירות וכדומה.
מידת הייחודיות תיקבע במשא ומתן בין הסופר, המתרגם, העורך, למו"ל (או במקרה של הופעה באמצעי התקשורת, הרצאה או סדנה), בהתאם לבמה בה הוא מופיע, לפני תחילת העבודה.
 
בנושא של הוצאה לאור, אם כתב-היד שהוגש טעון עריכה ו/או התקנה ו/או הדפסה, ינוכה התשלום בפועל להשלמת היצירה מהתוספת המקבילה שנקבעה במשא ומתן, אלא אם כן הוחלט אחרת מראש.
 
במקרה של תרגום במסגרת מונחים המקובלים והשגורים במקצוע ייחודי זה או אחר ניתנת תוספת של עד % 40 על שכר התרגום.
 
בסיס התעריף (למעט שירה) הוא גיליון דפוס בפרוזה (24,000 סימני דפוס). החשבון ייעשה בהתחשב במספר הממוצע של סימני דפוס בכל שורה. דין שורה קצרה כדין שורה שלמה. חשבון נפרד ייעשה לקטעים באות שונה ולקטעים מוכנסים. ראש פרק  שורה, כתובת מתחת לתמונה - שורה. בעד שטחים ריקים, עמודים שלמים או חלקי עמודים התפוסים ע"י תמונות, מפות וכו' לא ישולם שכר.
 
עותקי חינם למתרגם - 5, עותקים נוספים יוכל המתרגם לרכוש בהנחה סיטונאית.
זכותו של המחבר או המתרגם לשנות עד % 2 מכתב היד, ואם הוא משנה יותר הרי זה על חשבונו.
 
לבירורים ניתן לפנות ישירות info@hebrew-writers.org או בטלפון למשרד: 03-6953256/7
 
 
סעיף א'
הופעות פומביות או באמצעי התקשורת האלקטרונית
 
שכר הרצאה    
 
הרצאת יחיד, לרבות שאלות ותשובות (עד 90 דקות)- 600
עבור יחידת הרצאה של 45 דקות - 350
עבור הנחיית חלק מערב ספרותי (עד 30 דקות) - 100
עבור הנחיית ערב ספרותי (עד 90 דקות)- 300
השתתפות בסימפוזיון יחד עם אחרים - 350 
הופעה פומבית באולם גדול (למעלה מ- 300 מקומות) - 750
קריאת הרצאה ברדיו או בטלוויזיה (5 דקות) - 350
קריאת הרצאה ברדיו או בטלוויזיה (30 דקות) - 700
השתתפות בתוכנית רדיו או בטלוויזיה לכל יחידה של 30 דקות - 500
סדנאות -  600
 
הערות
לשכר זה יתווספו כל התוספות הנקובות בהמשך (תוספת מרחק, אש"ל והוצאות נסיעה)
 
תוספת מרחק
הופעה במקום מגוריו של הסופר  - לא תוספת מרחק
הופעה במקום מרוחק עד 50 ק"מ  - 130
לכל יחידה נוספת של 50 ק"מ  -  100
 
אש"ל
הוצאות אש"ל ונסיעות ברכב ציבורי ישולמו בנפרד כפי שיסוכם מראש בין הסופר לבין המזמין.
 
הוצאות נסיעה
הוצאות נסיעה במכונית פרטית, עבור 1 ק"מ  - 1.70
 
 
 
סעיף ב'
מקור, תרגום, מאמר, ראיון עריכה, איסוף וכו'
 
התעריפון מחושב לפי 24,000 ס"ד (גיליון דפוס)  ואינו כולל מס ערך מוסף
         
כתיבת מקור (גיליון דפוס- 24,000 סימני דפוס) -  1500      
תרגום (גיליון דפוס - 24,000 סימני דפוס)  -   750          
שירה - מקור: לשורה -  25
        תרגום: לשורה - 20
 
שיר מקורי עד 10 שורות - 230
 
שכתוב  / עיבוד  (פרוזה)    (גיליון דפוס) -  750
עריכה (גיליון דפוס - 24,000 סימני דפוס)          
           עריכת ליטוש  - 200
           עריכה יסודית  - 500
 
איסוף – (חומר שנדפס) גיליון פרוזה - 300
שירה -  16 עמודים   -  375
 
חוות דעת בכתב (עד 12.5 ג"ד, כ- 200 עמ') -  650
חוות דעת בע"פ (עד 12.5 ג"ד, כ- 200 עמ') -  400
 
מאמר (לפי חישוב של 500 מילים לעמוד ראשון)  -  375
מאמר (לפי חישוב של 500 מילים לכל עמוד נוסף)  -  150
 
ראיון (לפי חישוב של 500 מילים לעמוד ראשון)   -  450
ראיון (לפי חישוב של 500 מילים לכל עמוד נוסף)  - 200
 
כתבה (לפי חישוב של 500 מילים לעמוד ראשון)  - 200          
כתבה (לפי חישוב של 500 מילים לכל עמוד נוסף) -  200  
 
סיקור אירוע/כנס/אסיפה (לפי חישוב של 500 מילים לעמוד ראשון)  - 375
מאמר (לפי חישוב של 500 מילים לכל עמוד נוסף) -  200
 
 
סעיף ג'
ניקוד, הכשרת כתב יד, הגהות
 
התעריפון מחושב לפי 24,000 ס"ד (גיליון דפוס) ואינו כולל מס ערך מוסף (לפי עובדי הדפוס והתקשורת)
 
ניקוד, הכשרת כתב יד
 
ניקוד מלא (15 שח' כולל מע"מ לעמוד) -   200
ניקוד מדעי מיוחד -  225
תיקון ניקוד  -  100
התקנה לדפוס (תוך כדי הגהה ראשונה) - 125
האחדת כתיב וניקוד מסייע -   125
התקנה מדעית (ניקוד חלקי והאחדת כתיב)   -   125
 
הגהה
 
הגהה ראשונה (לפי כתב יד ברור ומוכן לדפוס)   - 60
הגהה שנייה וכל הגהה נוספת  - 46
הגהת ניקוד ראשונה  -  77
הגהת ניקוד שנייה וכל הגהת ניקוד נוספת  - 60
הגהת ניקוד חלקי - 70
הגהת ראשונה של חומר מדעי   -  95
הגהת שנייה של חומר מדעי וכל הגהה מדעית נוספת  -  70
הגהת ראשונה של חומר מדעי ומנוקדת -  98
הגהת שנייה של חומר מדעי או נוספת ומנוקדת  - 90
הגהה ראשונה של כתב יד מותקן  - 65
הגהה שנייה של כתב יד מותקן   -   55
הגהה ראשונה של חומר מדעי מותקן  -  95
הגהה נוספת של חומר מדעי מותקן -  80
הגהת השוואה   -   חצי ממחיר הגהה שנייה
 
 
הערות והבהרות להגהות
 
אותיות פטיט או ספר ילדים באותיות גדולות וכו', כל החישובים לפי סימני דפוס.
ציורים של עמודים שלמים אינם נכללים, חלקי עמודים נכללים בחשבון.
כתב יד מטושטש, משובש וכו' - תוספת של % 25. הגהה מטושטשת או משובשת - תוספת % 40.
שינויי טקסט של מעל % 30 לאחר כל הגהה יחשבו לפי מחיר של הגהה ראשונה.
הגהה הדורשת טיפול מיוחד, כגון ברורים מתמידים עם המחבר, העורך וכו', תוספת שכר לפי ההסכם.
 
 
 
סעיף ד'
הבאה לדפוס
 
התעריפון מחושב לפי 24,000 ס"ד (גיליון דפוס) ואינו כולל מס ערך מוסף
  
הכנה לדפוס (הוספת כותרות, ראשי פרקים, הדגשות ומתן הוראות לסידור בדפוס) - 175
  
הכנת עימוד (קביעת סדר העימוד: מיקום כותרות, ראשי פרקים והערות, מיקום תמונות,  איורים, תרשימים, שרטוטים, מפות, טבלאות ושורות כיתוב)  - 345
 
בדיקה כללית (בדיקה סופית לאחר העימוד ולפני הדפסה, כולל השלמת עמודים ובקרת  טיפוגרפיה) -  175
  
הוצאה לאור של ספר, חוברת, כתב-עת או פרסום חד-פעמי*  (הכנת חומר וטיפול בתהליכי הוצאתו  לדפוס כולל הנחייה והשגחה בשלבי  הסידור, ההגהה, העיצוב והעימוד,  בדיקה כללית בשלבי ההדפסה והכריכה) - 1550
 
   
*  אם המפיק / המלבה"ד מכין את כל הספר/החוברת על כל השלבים ככתוב בסעיף האחרון בעמוד זה, אין לקחת תשלום על שלושת הסעיפים הקודמים.
המחירים הם לגיליון דפוס, 24,000 ס"ד  
 
 

הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
מאת : עורך לשון מנוסה 25/01/2010 21:33:19  
המחירים האלה מגוחכים, למשל לעריכת ליטוש המחיר בארגון פועלי הדפוס של ההסתדרות וכן באגודת המתרגמים הוא 432 ש"ח לגיליון דפוס, יותר מפי שניים מהמחיר שלכם.

מאת : יהודית מליק-שירן 23/02/2010 10:24:30 shiran_y@bezeqint.net
משכורת רעב לאנשים שזו מלאכתם. אתם לא מעריכים נכונה את עבודתם של לשונאים, נקדנים,עורכים לשוניים, עורכים ספרותיים. מה קרה לכם? את מי אתם מנסים לשבור? אם את השוק, אזי לא הצלחתם, כי השוק חופשי, אף משורר שהוא נקדן או עורך לשוני לא יעבוד בתנאים האלה. מישהו אצלכם באגודה, לא קורא את המפה נכון. השוק הזה או הצורך הזה יש לו בכל הוצאה לאור תקנון משלו. הסירו את ההצעה, היא לא מטיבה עם בעלי המקצוע ולא עם הוצאה לאור. אני בעד עבודה טובה ותגמול נאות למישביצע אותה, אך לא בעד משכורת רעב, כמו שאתם מציעים. זו האגודה שצריכה לשמור על הזכויות שלי כמשוררת, כנקדנית ראשית, כעורכת לשונית, איפה הפרופורציה?

מאת : דניאל 27/04/2010 21:38:37 dani@joinweb.co.il
המחירים בסדר גמור.

מאת : עורך ותיק 06/07/2010 15:49:04  
בתעריפון של 2002 התעריף לכתיבת מקור גבוה יותר. היש מגזר נוסף במשק שמחיריו ירדו???

מאת : ויקי 30/11/2010 11:32:30  
אוי, לבושה. התעריף מגוחך והמחירים ירדו לעומת שנים עברו. הייתכן? מוטב לפרסם תעריפים גבוהים מן המקובל ולאפשר לעורכים, מגיהים, מתרגמים לתת הנחה כרצונם. לעבודה שלנו חשיבות רבה ואין רבים שיכולים לבצעה כראוי. אנא, הסירו את התעריפון המחפיר הזה, ולו כדי לכבד את השפה העברית ותרבות הספר. בבקשה!

מאת : רות 13/01/2011 09:23:57  
לא ברור לי מי עובד בתעריפים הללו

מאת : עורך ומנקד 20/02/2011 19:39:17  
המחירים לא סבירים. לניקוד לכה"פ 15 ש"ח לאלף סימנים (=360 לג"ד ולא 200 - שמשקפים שכר שעתי של כ-25 ש"ח).

מאת : אלון 21/06/2011 17:02:00  
ראשית, ראוי לפרסם תעריפון חדש לשנת 2011. שנית, עליי להצטרף למגיבים הקודמים ולומר שמדובר בתעריפים מגוחכים, שאינם מקובלים אפילו בקרב ההוצאות הצייקניות ביותר. לפיכך, פרסום תעריפון חדש ועדכני לשנת 2011 הוא גם אפשרות לתיקון עוול.

מאת : נעמי שמואל 12/01/2012 13:23:16 naomis_books@yahoo.com
הגיע הזמן לעדכן - מפגש סופר בבית ספר - 45 דקות - דרך סל תרבות ארצי - 631 שקל, ודרך סל תרבות ירושלים - 730 שקל - תתעוררו ותעזרו לסופרים להרוויח את לחמם - הרצאה של שעה וחצי לא פחות מ-1000 שקל

מאת : מגיהה 07/10/2012 22:54:42 b@b.com
60 שקלים להגהה של גיליון דפוס? אתם בוודאי מתבדחים. הרי זה יוצא נמוך יותר משכר מינימום. אני לא מכירה אף אחד שמוכן לעבוד בסכומים האלה.

 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים